Нормативно-правова база

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // Відомості Верховної Ради України, - 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – ст.144.

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року //Відомості Верховної Ради України. - 2003.- №№40-44. - ст.356 ;

4. Господарсько-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№ 6. - ст.56 ;

5. Податковий Кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2010.- № 6.- ст.56.

6. Земельний кодекс // Відомості Верховної Ради України. - 2002, № 3-4. - ст.27.

7. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 25-26. - ст.131.

8. Кодекс України про адміністративні право­порушення // Відомості Верховної Ради Української РСР 1984. - додаток до № 51. - ст.1122.

9. Митний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. - 2002, N 38-39. - ст.288.

10. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців» // Відомості Верховної Ради України. - 2003, № 31-32. - ст.263.

11. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. - 1992, № 31. - ст.440.

12. Закон України «Про захист прав споживачів» (в редакції від 1 грудня 2005 р.) // Відомості Верховної Ради. - 2006, № 7. - ст. 84.

13. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» // Відомості Верховної Ради. - 1995, № 10. - ст.60.

14. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» // Відомості Верховної Ради України. - 2000, № 51-52. - ст.447.

15. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 21. - ст.103.

16. Закон України «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України. - 1992, № 10. - ст.139.

17. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. - 1992, № 34. - ст.504.

18. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 19. - ст.80.

19. Закон України «Про місцеве самоврядування» // Відомості Верховної Ради України. - 1997, № 24. - ст.170.

20. Закон України «Про місцеві державні адміністрації // Відомості Верховної Ради України. - 1999, № 21-22. - ст.190.

21. Закон України «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради України. - 1999, № 29. - ст.238.

22. Закон України «Про господарську діяльність у Збройних силах України» // Відомості Верховної Ради України. - 1999, № 48. - ст.408.23. Закон України «Про кредитні спілки» // Відомості Верховної Ради України. - 2002, № 15. - ст.101.

24. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» // Відомості Верховної Ради України. - 2003, № 47-48. - ст.372.

25. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 12. - ст.64.

26. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» // Відомості Верховної Ради України. - 1997, № 46. - ст.292.

27. Закон України «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Ради України. - 2003, № 45. - ст.363.

28. Закон України «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України. - 2003, № 29. - ст.232.

29. Закон України «Про кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. - 2004, № 5. - ст.35.

30. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. - 1992, № 30. - ст.414.

31. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради України. - 1997, № 39. - ст.261.

32. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991, № 25. - ст.283.

33. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» // Відомості Верховної Ради. - 1992, № 30. - ст.416.

34. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. - 1991, № 49. - ст.682.

35. Закон України «Про акціонерні товариства» // Відомості Верховної Ради України. - 2008, № 50-51. - ст.384.

36. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» // Відомості Верховної Ради України. - 2006, № 34. - ст.291.

37. Закон України «Про управління об’єктами державної власності» // Відомості Верховної Ради України. - 2006, № 46. - ст.456.

38. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 5-6. - ст.30.

39. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 18. - ст. 78.

40. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // Відомості Верховної Ради України. - 1991, № 41. - ст.546.

41. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 2006, № 31. - ст.268.42. Закон України «Про здійснення державних закупівель» // Відомості Верховної Ради України. - 2014 р., № 24, ст. 883.

43. Закон України «Про ліцензування пев­них видів господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. - 2000, № 36. - ст.299.

44. Закон України «Про стандартизацію» // Відомості Верховної Ради. - 2001, № 31. - ст. 145.

45. Закон України «Про підтвердження відповідності» // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 32. - ст. 169.

46. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // Відомості Верховної України. – 2013 р., № 19-20, ст. 190.

47. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 2001, № 12. - ст.64.

48. Закон України «Про природні монополії» // Відомості Верховної Ради України. - 2000, № 30. - ст.238.

49. Закон України «Про зайнятість населення» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991, № 14. - ст.170.

50. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Відомості Верховної Ради. - 2000, № 22. - ст.171.

51. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України. - 1993, № 50. - ст.472.

52. Закон України «Про захист від недобросовіс­ної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 1996, № 36. - ст.164.

53. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 1991, № 47. - ст. 646.

54. Закон України «Про основи містобудування» //Відомості Верховної Ради України. - 1992, № 52. - ст.683.

55. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // Відомості Верховної Ради. - 1994, № 46. - ст.411.

56. Закон України «Про архітектурну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 1999, № 31. - ст.246.

57. Закон України «Про планування і забудову територій» // Відомості Верховної Ради України. - 2000, № 31. - ст.250.

58. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» // Відомості Верховної Ради України. - 2011, № 34. - ст.343.

59. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991, № 29. - ст. 377.

60. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» // Відомості Верховної Ради України - 1992, № 50. - ст.676.

61. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. - 2005, № 48. - ст.483.

62. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. - 2007, № 44. - ст.171.

63. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. «Про довірчі товариства» // Відомості Верховної Ради України. - 1993, № 19. - ст.207.

64. Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестиційної ді­яльності» // 24 вересня 1999 р. № 1756.

65. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» // від 5 грудня 2007 р. № 1396.

66. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль» від 25 березня 1993 р.

67. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Типовий статут казенного підприємства» // від 16 червня 1998 р. № 914.

68. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержав­ного значення» від 10 серпня 1992 р. № 459.

69. Постанова Кабінету Міністрів України «Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу» від 29 листопада 2000 р. № 1755.

70. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку органів ліцензування» від 14 листопада 2000 р. № 1698

71. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» // Відомості Верховної Ради. - 1992, № 35. - ст. 517.

72. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень» від 31 серпня 2001 р., № 375 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 44. – Ст. 1991.

73. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань» від 31 серпня 2001 р., № 377 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 43. – Ст. 1936.

74. Постанова Пленуму ВСУ від 25.04.2003р. №3 «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності».

75. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію) // Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002р. №33-р.

76. Про затвердження порядку утворення державних холдингових компаній: Постанова Кабінету міністрів України від 22. 08. 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. - № 64. – С. 17.

77. Указ Президента «Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів» від 13 квітня 2011 року № 465/201.

78. Указ Президента «Про затвердження Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» від 19.02.1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – 24 лютого.


2611541339097716.html
2611568295895377.html
    PR.RU™