Жүктілік кезінде туа пайда болған кемтарлыққа алып келетін жағдайды ... әсер деп атайды

| тератогендік +

| канцерогендік

| эмбриоулылық

| мутагендік

| фетоулылық

Децимиллиграммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,0005+

| 0,00125

| 0,08

| 0,001

| 0,6

Энтеральды жолмен енгізгенде эффект .... соң пайда болады.

| 30-60 минуттан +

| 10-15 минуттан

| 5-10 минуттан

| 1-5 минуттан

| тәуліктен

Атты дәрілік түрлерге ....жатпайды.

| суспензиялар+

| таблеткалар

| гранулалар

| ұнтақтар

| драже

Парентеральды енгізу жолының ерекшеліктеріне ... жатпайды

| дәрілік құралдарды бейстерильді күйде енгізу мүмкіндігі+

| эффектінің тез пайда болуы

| дәрілік құралдардың ессіз жағдайда қолдану мүмкіндігі

| асқазан ішек трактысында бұзылатын дәрілік құралдарды қолдану мүмкіндігі

| ерітінділердің стерильдігі

Микрограммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,000125+

| 0,00025

| 0,0005

| 0,0025

| 0,01

Сұйық дәрілік түрлерге ...жатпайды.

| жағар майлар+

| ерітінділер

| эмульсиялар

| линименттер

| тұндырмалар

Теріге және шырышты қабыққа жергілікті әсер ету мақсатында ...жақпайды.

| шаншуға арналған ерітінділерді+

| ұнтақтарды

| пасталарды

| суспензияларды

| эмульсияларды

Дәрілерді ингаляциялық жолмен енгізгенде ... эффекті тез пайда болмайды.

| белоктармен байланысуынан+

| өкпе альвеоларымен дәрілердің жанасуының үлкен алаңы болғандықтан

| өкпе альвеоларындағы метаболизмнің жоғары болғандықтан

| ұшқыш сұйықтарды және газ тәрізді заттарды енгізгендіктен

| өкпенің қанмен қамтамассыз етілуі жоғары болғандықтан

Дециграммен көрсетілген мөлшер ... болып табылады.

| 0,3+

| 0,001

| 0,05

| 0,0005

| 0,025

Дәрілерді ... енгізу энтеральды жолына жатады.

| сублингвальды+

| қан тамыры ішіне

| бұлшық ет ішіне

| тері астына

| ингаляциялық

Дәрілерді ... енгізу парентеральды жолына жатады.| бұлшық етке+

| оральды

| сублингвальды

| ректальды

| ингаляциялық

Дәрілерді ауыз арқылы қабылдағанда ... пайда болады.

| әсері баяу+

| әсері тез

| жоғары биотиімділік

| емдік заттардың бауырға бармай, жалпы қанға түсуі

| дәл дозалануы

Дәрілерді сублингвальды енгізгенде ... пайда болады.

| әсері тез +

| әсері баяу

| дәрілік заттар қанға түспей элиминацияға ұшырауы

| дәрілік заттардың тұз қышқылының әсеріне ұшырауы

| дәрілік заттар ферменттердің әсеріне ұшырауы

Дәрілерді .. енгізгенде, бауырға соқпай, бірден қан айналымына түседі.

| қан тамырына+

| ауыз арқылы

| сублингвальды

| бұлшық етке

| ректальды

Метаболитті трансформация кезінде ....болмайды.

| дәрілік заттардың химиялық топтармен қосылуы+

| тотығуы

| иондануы

| гидролизі

| тотықсыздануы

Конъюгация дәрілік заттардың .... есебінен жүзеге асырылады.

| химиялық топтармен қосылуы +

| тотығуы

| иондануы

| гидролизі

| тотықсыздануы

Дәрілерді қайталап қолданғанда байқалатын құбылыс ... болып табылады.

| кумуляция+

| потенцирлеу

| сенсибилизация

| идиосинкразия

| доғару синдромы

Дәрілердің ағзада жиналуы... деп аталады.

| кумуляция+

| тахифилаксия

| үйренгіштік

| потенцирлеу| сенсибилизация

Дәрілерді қайталап енгізгенде... пайда болады.

| үйренгіштік+

| потенцирлеу

| сенсибилизация

| идиосинкразия

| синергизм

Кумуляцияның түрі ... болып табылады.

| материалдық+

| психикалық

| физикалық

| шынайы

| идиосинкразия

Ағзада дәрілердің эффектісінің жиналуы... деп аталады.

| функционалды кумуляция+

| психикалық тәуелділік

| физикалық тәуелділік

| материалды кумуляция

| идиосинкразия

Дәрілерді екінші рет енгізгенде молекуласының ағзадағы жиналуы.. деп аталады.

| материалды кумуляция+

| психикалық тәуелділік

| физикалық тәуелділік

| функционалды кумуляция

| идиосинкразия

Дәрілерді қолдануға құмартып тұру… деп аталады.

| дәріге тәуелділік+

| кумуляция

| толеранттылық

| идиосинкразия

| сенсибилизация

Дәрілерді қиыстырып қолданғанда байқалуы мүмкін құбылыстар ... болып табылады.

| антагонизм+

| идиосинкразия

| сенсибилизация

| толеранттық

| дәріге тәуелді болу

Дәрілерге болатын генетикалық энзимопатия... деп аталады.

| идиосинкразия+

| кумуляция

| толеранттылық

| дәріге тәуелді болу

| сенсибилизация

Дәрілерге ағзаның сезімталдылығының жоғарылауы …. деп аталады.

| сенсибилизация+

| кумуляция

| толеранттық

| идиосинкразия

| дәріге тәуелді болу

Хронофармакология.... байланысты болуын зерттейді.

| фармакологиялық әсерлердің адамның биологиялық ырғағына +

| фармакологиялық әсерлердің генетикалық факторларға

| фармакологиялық әсерлердің ағзаның жай- күйіне

| фармакологиялық әсерлердің жас мөлшеріне

| фармакологиялық әсерлердің жынысқа

Фармакогенетика… байланыстығын зерттейді.

| фармакологиялық әсерлердің генетикалық факторларға+

| фармакологиялық әсерлердің адамның биологиялық ырғағына

| фармакологиялық әсерлердің ағзаның жай-күйіне

| фармакологиялық әсерлердің жас мөлшеріне

| фармакологиялық әсерлердің жынысқа


2619418374638472.html
2619475292314047.html
    PR.RU™